Klanten pagina

Via deze pagina kunnen de klanten van DataScore inloggen om op het beveiligde gedeelte van onze website te komen.
Op het beveiligde gedeelte kan software en updates van software waar de klant gerechtigd toe is gedownload worden.

Mocht u uw inlog niet weten, of het wachtwoord verloren zijn, meldt u dit dan op Klanten@datascore.nl. Wij zullen u dan, op het bij ons bekende adres, nieuwe inloggegevens toesturen.
Mocht het bij ons bekende email adres niet meer correct zijn, neem dan telefonisch contact op met Datascore voor de te volgen procedure.

 

Inlognaam:
Wachtwoord: