$aangepast) { $aangepast = $vorige_zaterdag; } $lastupdate = gmdate("D, d M Y H:i:s T", $aangepast); header("Last-modified: $lastupdate"); //load database settings from the config include("Nieuws/config.php"); $name=$_POST['name']; $message=$_POST['message']; $time=date("d-m-Y"); // Connect to the DB mysql_connect($host,$username,$password); // Select the database mysql_select_db($database); $page = "http://www.datascore.nl/home.htm"; $newpage = $_GET["p"]; $parsed = parse_url($newpage); $host = $parsed['host']; $path = $parsed['path']; if ($host == "" && $path <> "") {$page=$path;} ?> DataScore BV - Uw partner in pragmatische automatisering <body><h1>DataScore B.V. - Frames pagina</h1><p>Op deze pagina worden frames gebruikt, maar uw browser ondersteunt geen frames.<br>U kunt een frameloze versie van onze website bekijken door hier beneden op een van de links te klikken..</p><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="table1"><tr><td><h2>Visie</h2></td></tr><tr><td>DataScore is een onderneming die ondernemingsgerichte oplossingen biedt in financiŽle, administratieve en logistieke bedrijfssoftware.<br>&nbsp;</td></tr><tr><td><h2>Missie</h2></td></tr><tr><td>DataScore zorgt met haar producten en diensten voor een meetbaar efficiŽntere bedrijfsvoering bij ondernemingen en draagt ertoe bij dat haar klanten hierdoor een blijvend concurrentievoordeel behalen.<br>&nbsp;</td></tr><tr><td><h2>Profiel</h2></td></tr><tr><td width="770">DataScore is een automatiseringsbedrijf dat klantvriendelijkheid en klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan.<br>DataScore richt zich met name op het MKB en de kleinere van de grotere bedrijven.<p>DataScore heeft, naast een aantal producten waarvan we dealer zijn, een aantal in eigen beheer ontwikkelde standaard toepassingen en diensten.<br>Hiernaast is een van de hoofdactiviteiten van DataScore het ontwikkelen van maatwerksoftware op met name administratief, logistiek gebied. Hierin hebben we inmiddels ervaring sinds 1987, met name met de programmeertalen dataflex en visual dataflex. Maar ook met gebruikmaking van de standaard Microsoft omgevingen en tools.</p><p>Door onze pragmatische, klantgerichte aanpak van de probleemstellingen van de klant, in combinatie met het vermogen om vooral goed te luisteren naar wat de klant ons verteld, hebben we inmiddels voor een groot aantal bedrijven tot tevredenheid automatiserings projecten opgeleverd die ook na jaren nog steeds gebruikt worden.<br>&nbsp;</p></td></tr><tr><td width="770"><p align="center"><b>De makers van:</b> <div align="center"><table width="33%"><tr><td height="110px"><div style="position: relative; width: 100%; height: 100%; top:0; left:0;z-index: 1; float:center"><? $result = mysql_query("SELECT * from producten where actief = 'J' and soort= 'I' order by code asc "); //run the loop $teller=0; $zichtbaar="visible"; while($r=mysql_fetch_array($result)) { $afb_url=$r["afb_url"]; $product_url=$r["product_url"]; $omschr=$r["omschr_kort"]; $teller += 1; echo "<div style='position: absolute; width: 100%; height: 100%; top:0; left:0;z-index: 1; float:center; visibility:$zichtbaar' id='laag$teller'>"; ?> <p align="center"><a href='<? echo "$product_url"; ?>'><img border="0" src='<? echo "$afb_url"; ?>' alt='<? echo "$titel"; ?>'></a></p><p align="center"><? echo nl2br (htmlentities ($omschr)); ?></p></div><? $zichtbaar = "hidden" ; } ?> </div></td></tr></table></div></p></td></tr><tr><td width="770"><h2><a href="home.htm">DataScore B.V.- de Maatwerk professionals</a></h2><ul><li><a href="profiel.htm">Profiel van DataScore</a></li><li><a href="producten.htm">Producten</a><ul><li><a href="Reactie/Reageer.htm">Reageer formulier DataScore website</a></li><li><a href="Maatwerksoftware/index.htm">DataScore - De maatwerk specialisten</a></li><li><a href="DataParket/index.htm">DataParket - het bedrijfspakket voor de parket en vloeren branche</a><ul><li><a href="Nieuws/read_more.htm">DataScore Nieuws</a></li><li><a href="DataParket/Schermvoorbeeld.htm">Schermvoorbeeld DataParket</a></li><li><a href="DataParket/Rapportvoorbeeld.htm">Rapportvoorbeeld DataParket</a></li></ul></li><li><a href="DataConversie/index.htm">DataConversie</a></li><li><a href="DataReporting/index.htm">DataReporting</a></li><li><a href="Nod32/index.htm">NOD32 - Antivirus software</a></li><li><a href="IASO/index.htm">IASO backup bank service</a></li></ul></li><li><a href="Klanten/index.htm">Klanten</a></li><li><a href="adres.htm">Contactgegevens, adres en routebeschrijving</a></li><li><a href="Nieuws/nieuws.htm">Nieuws pagina van DataScore B.V.</a><ul><li><a href="Nieuwsbrief.htm">DataScore Nieuwsbrief</a></li></ul></li><li><a href="overzicht.htm">Site overzicht</a></li></ul><p>&nbsp;</td></tr><tr><td width="770"><h2>Ervaring</h2></td></tr><tr><td width="770"><ul><li>Ontwikkelaars van administratieve software sinds 1987, met name met gebruikmaking van dataflex en visual dataflex.</li><li>Eigen administratie onder DOS geschreven </li><li>Maatwerksoftware geschreven voor onder andere <ul><li>Reclamebureaus </li><li>Landelijk opererend cateringbedrijf </li><li>Vliegtuigmaatschappij </li><li>Groot landelijk Autolease bedrijf </li><li>Afvalverwerker </li><li>Parketbedrijven</li></ul></li><li>Sinds 1987 ervaring in de gezondheidszorg en bij reÔntegratiebedrijven.<ul><li>Voorheen verschillende RIAGGís met standaardpakket onder DOS. </li><li>Groot landelijk opererende Arbodienst (top 3) waar onze software (web/windows) voor ongeveer een kwart van de omzet de complete afhandeling (uren, projecten, vaste bedragen, abonnementen, management informatie, facturering) zorgt. </li><li>Groot landelijk opererend reÔntegratiebedrijf waarbij de complete bedrijfsvoering met onze programmatuur gedaan wordt, zowel centraal met windows programmatuur als op de vestigingen middels een web interface. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dataflex programmatuur onder windows en dataflex web application server in combinatie met Microsoft IIS server voor de web interface.<br>&nbsp;</li></ul></li></ul></td></tr><tr><td width="770"><h2>Geschiedenis</h2></td></tr><tr><td width="770">DataScore BV is opgericht in 1987 en is dus inmiddels bijna 20 jaar actief. <br>Het hoofddoel was en is nog steeds het verschaffen van oplossingen voor administratieve automatiserings vraagstukken op meestal (heel) korte termijn. DataScore richt zich met name op het MKB (Midden en Klein bedrijf) en de kleinere van de grote bedrijven. <p>De oprichting van DataScore is in zekere zin geboren uit noodzaak.<br>De oprichter had in zijn toenmalig bedrijf een administratief probleem en hij had bovendien zeer uitgesproken ideeŽn hoe dit probleem op te lossen. De toen beschikbare standaard pakketten voldeden niet, daarom wilde hij hier een maatwerk oplossing voor laten maken. </p><p>Het bleek voor hem onmogelijk om toentertijd een klein, flexibel bedrijf te vinden dat dit programma voor hem kon maken op de manier zoals hij dat wilde. Dus besloot hij zelf een automatiseringsbedrijf te beginnen.</p><p>In het begin concentreerde DataScore zich voornamelijk op het bouwen van oplossingen voor kleine, administratieve omgevingen. De tool die hierbij gebruikt werd was voornamelijk Dataflex, een 4e generatie taal van Data Access. Programma&#39;s werden ontwikkeld in zeer nauwe samenspraak met de eind gebruikers. Om dit te kunnen werd binnen DataScore de techniek die nu bekend staat als RAD (Rapid Application Development) al in een vroeg stadium toegepast.</p><p>Hoewel in het begin alleen single user, stand-alone oplossingen werden gebouwd, ontstond al gauw de vraag om programma&#39;s voor een multi-user, netwerk omgeving te bouwen. Gelukkig was de gebruikte tool hier ook uitermate geschikt voor.</p><p>Zo begon DataScore ook ervaringen op te doen met netwerken. <br>In het eerste begin alleen maar Lantastic netwerken, maar de overgang naar Novell was al vlug gemaakt. <br>Momenteel hebben DataScore medewerkers ervaring met het inrichten en onderhouden van Novell netwerken, al reeds sinds versie 2.12, variŽrend van zeer kleine (single server, 5 gebruikers) tot grote netwerken (20+ servers, 600+ gebruikers, WAN links, mixed IPX/TCP-IP, NFS).</p><p>Ook is inmiddels een nog steeds groeiende ervaring met Windows server opgebouwd, vanaf NT 3.51, maar ook bijvoorbeeld Citrix Winframe en de laatste tijd natuurlijk Windows 2003 netwerken (zowel Small Business als grotere).</p><p>De afgelopen jaren is DataScore veranderd van een pure Dataflex ontwikkelaar in een bedrijf dat zich op meerdere gebieden richt.<br>Als ons een totaal oplossing wordt gevraagd, wordt per probleem bekeken wat hier de meest geschikte tool of combinatie van tools voor is.<br>Dit wordt gedemonstreerd door het feit dat medewerkers van DataScore in de afgelopen jaren projecten opgeleverd hebben die onder andere gebouwd zijn met</p><ul><li>DataFlex 2.3 en dataflex 2.3b, Dataflex 3.x, Visual Dataflex 4 tot en met 12, WebApp server<br>Deze projecten zijn opgeleverd met een database naar keuze van de klant, waarbij voornamelijk gebruik gemaakt wordt van de Microsoft SQL server database, de Oracle database of de Pervasive SQL database.</li><li>Microsoft Visual Basic / Microsoft Access</li><li>Lotus Notes / Domino 4.x en 5 (naast ontwikkeling ook inrichting en beheer) </li><li>Oracle 6 / Forms / Developer 2000 / Oracle Designer 2000 </li></ul><p>dit alles in omgevingen met de volgende Operating Systems</p><ul><li>Clients Windows 95/98/2000/XP</li><li>Servers Windows Server NT / 2000 / 2003</li><li>Novell servers (2.11 t/m 6.5)</li><li>DOS&nbsp; clients</li><li>Unix (HP/UX, Bull AIX) </li><li>AS/400 </li></ul><p>zowel met terminal based, windows based en web based oplossingen.</p><p>Speciaal het vermelden waard is de ervaring opgedaan in systeem integraties, het maken van connecties (ook real-time) tussen verschillende applicaties op verschillende platforms in verschillende omgevingen. In het bijzonder koppelingen tussen Lotus Notes - Oracle en Dataflex - Oracle.</p><p>De meest recente omgeving waar DataScore ervaring aan het opdoen is de gebruikmaking van internet technieken op het bedrijfs- WAN netwerk, een intranet. Dit zowel met gebruik van DataFlex (WebApp server) als Lotus Notes en Oracle.</p><p>DataScore heeft naast de eigen medewerkers ook de beschikking over een netwerk van freelancers en collega bedrijven waar in voorkomende gevallen een beroep op gedaan kan worden.</p><p>Om de producten van DataScore te bekijken (o.a. Dataparket, DataConversie en DataReporting) kunt u de volgende link volgen naar de producten pagina: <a target="_top" href="producten.htm">Produkten</a>. U kunt deze link ook in de normale frame versie bekijken als u de volgende link volgt: <a href="/index.htm?p=producten.htm">Producten in frameversie.</a><br>&nbsp;</p></td></tr></table><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="table1"><tr><td><h2>Nieuws</h2></td></tr><tr><td width="770">Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten van DataScore B.V. <br>Wilt u ook actief op de hoogte gehouden worden van ons nieuws, schrijf u dan in op onze <font color="#800080"><a target="mainframe" href="../Nieuwsbrief.htm">nieuwsbrief</a></font>!<br>&nbsp;<table border="0" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="4"><? //Select the comments from the database $result = mysql_query("SELECT * from news order by datum desc limit $list"); //run the loop while($r=mysql_fetch_array($result)) { $time=$r["time"]; $id=$r["id"]; $name=$r["name"]; $message=$r["message"]; $soort=$r["soort"]; $full=substr($r["full"],0,100); ?> <tr><td valign="top" class="newscell">Geplaatst op <? echo $time ?>.<br>Categorie: <? echo $soort ?>. </td><td valign="top" class="newscell"><b><? echo htmlentities($message); ?></b><br><br><? echo nl2br (htmlentities ($full)); ?>...<br><? echo "<br><a href=\"/Nieuws/read_more.htm?id=$r[id]\">Lees het hele artikel</a>"; ?></td></tr><? } mysql_close(); ?> </table></td></tr></table><p>Laatste aanpassing van deze pagina: <? echo $lastupdate ?> GMT.</p><script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-1075116-1"; urchinTracker(); </script></body>